Offentligt tilskud til høreapparater

Hvis du skal have høreapparater for første gang og tilskud dertil, så skal du henvises fra en øre-næse-halslæge. Når henvisningen er lavet, så vil den følge dig resten af livet, hvilket betyder, at du ved udskiftning og fornyelse af høreapparater ikke behøves at henvises fra en øre-næse-halslæge for at opnå tilskud.

Hos BetterSound samarbejder vi med uvildige øre-næse-halslæger, og på den måde har vi mulighed for, at få godkendt et offentligt tilskud til dit høreapparat på en nem og enkel måde for dig. Det kan ske på følgende 3 måder:

1. Vi tager i forbindelse med, at vi fortager høreprøven, nogle billeder af dine øregange som vi sender digitalt til øre-næse-halslægen. Øre-næse-halslægen vurderer ud fra billederne og høreprøven, om du kan tildeles et offentligt tilskud. Du vil muligvis blive kontaktet af øre-næse-halslægen telefonisk i fald han/hun måtte have brug for supplerende oplysninger

2. Du tager fysisk ned til øre-næse-halslægen

3. Øre-næse-halslægen kommer til dig på din bopæl og foretager undersøgelsen (der vil være en egenbetaling på 1.500,00 kr. for dette)

Tilskud til høreapparater

Offentligt tilskud

Hvis du har et dokumenteret høretab, er du berettiget til offentligt tilskud. Det offentlige tilskud udgør i 2021 4.176,00 kr. til behandling af første øre og 2.381,00 kr. til behandling af andet øre, altså et samlet tilskud på 6.557,00 kr.

Helbredstillæg fra kommunen

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist og har udgifter til egenbetaling af dine høreapparater, så kan du være berettiget til helbredstillæg. Hvis du er berettiget til helbredstillæg, så kan du få dækket op til 85% af din egenbetaling.

Sygeforsikringen ”danmark”

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1,2 eller 5, kan du få tilskud til høreapparater. Hvis du er medlem af gruppe 1 eller gruppe 2, kan du få op til 1500 kr. i tilskud pr øre i 2021. For en periode på 12 måneder, kan du maksimalt få tilskud til høreapparater på 3000 kr. Er du gruppe 5-medlem kan du højst få 1000 kr. i tilskud pr øre i 2021, mens det maksimale tilskud over en periode på 12 måneder er på 2000 kr.

Hos BetterSound mobile høreklinik hjælper vi dig trygt igennem processen med, at søge de tilskud og tillæg der er relevante for netop dig.