Hos BetterSound er du automatisk berettiget til tilskud fra din region, når du vælger at købe et høreapparat igennem os. Du skal bare have en henvisning fra en øre-, næse-, halslæge for at få tilskud. Hvis dit høreapparat ender med at blive dyrere, end hvad tilskuddet dækker, skal du selv betale merprisen. Vi hjælper med at gennemskue, om der vil være behov for ekstra betaling i din konkrete situation.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment